Porozumienie ZHR – IPN

ZHR12 marca 20155min0

11 marca br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbyła się uroczystość podpisania porozumienia między Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Instytutem Pamięci Narodowej, dot. współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w oparciu o CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „LATARNIA” im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza przy Bazie wypoczynkowo-szkoleniowej ZHR w Piaskach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz IPN Prezes IPN dr Łukasz Kamiński i Dyrektor Biura Edukacji Publicznej dr Andrzej Zawistowski oraz Przewodnicząca ZHR hm. Ewa Borkowska-Pastwa i Sekretarz Generalny ZHR hm. Wiesław Turzański, a także syn patrona CEH „Latarnia” Maciej Strzembosz oraz koordynator historyczny prof. KUL dr hab. Marek Wierzbicki, IPN, harcmistrz ZHR.

10171695_1577805959132407_8443142162481995795_n

Oto fragment tego porozumienia:

Działając w przekonaniu o wielkiej wadze świadomości historycznej społeczeństwa i jej fundamentalnym znaczeniu w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych oraz mając na uwadze zbieżność celów ustawowych i statutowych obu instytucji, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Instytut Pamięci Narodowej deklarują wolę współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski i postanawiają co następuje:

ZHR i IPN współpracować będą w organizowaniu konferencji, seminariów, sesji, warsztatów historycznych i wystaw w CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „LATARNIA” im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza przy Bazie wypoczynkowo-szkoleniowej w oparciu o budynek dawnej strażnicy nadbrzeżnej rozbudowanej przez więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof znajdujący się na posiadanej przez ZHR działce 119 km 3 i , położonej w Krynicy Morskiej obręb Nowa Karczma w Piaskach przy ul. Piaskowej 21, (Piaski – Nowa Karczma)

IPN wyraża gotowość współpracy z Centrum Edukacji Historycznej ZHR w opracowywaniu projektów edukacyjnych i prowadzenia różnych form prezentacji historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze w zakresie historii najnowszej.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE i ORGANIZACYJNE CEH „LATARNIA” im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza: kontynuacja wypoczynkowo-edukacyjnej działalności w postaci organizacji stałych obozów harcerskich pod namiotami, kursów i szkoleń instruktorskich, spotkań rodzin harcerskich i przyjaciół harcerstwa.

Tradycją obozów harcerskich w Piaskach jest współpraca z Urzędem Morskim i Nadleśnictwem przy utrzymaniu porządku w pasie nadbrzeżnym – pragniemy tę tradycję zachować – ucząc młode pokolenie poszanowania przyrody i ekologicznego przebywania w lesie.

Ponieważ miejsce to nie jest opisane historycznie, a zasługuje na uwagę – ZHR podpisał porozumienie z Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum II wojny światowej oraz Instytutem Pamięci Narodowej w celu:
– zebrania i upowszechnienia wiadomości na temat dziejów Mierzei Wiślanej
– realizacji projektów edukacyjnych i prowadzenia różnych form prezentacji wiedzy o społeczeństwie i kulturze w zakresie historii najnowszej
– organizowania historyczno-krajoznawczych wycieczek rowerowych po Mierzei Wiślanej, Żuławach i Warmii poświęconych odkrywaniu korzeni regionu
– organizowania konferencji naukowych i popularno-naukowych oraz warsztatów historycznych dla pasjonatów historii, uczniów, studentów i młodych historyków
– upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni wojennych na Mierzei Wiślanej, zorganizowania stałej wystawy muzealnej w części wieżowej latarni

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.