122 posiedzenie Rady Naczelnej ZHR

ZHR11 grudnia 20143min422

W dniach 6-7 grudnia 2014 r. w Łodzi odbyło się 122 posiedzenie Rady Naczelnej ZHR

Sobotnie spotkanie miało miejsce w siedzibie Okręgu Łódzkiego ZHR i obejmowało warsztaty na których omówiono między innymi możliwości finansowania działań organizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) oraz programów dla młodzieży. Poruszono także zagadnienia ekonomii społecznej oraz przedstawiono wyzwania dla ZHR w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w roku 2016 w Polsce. Następnie odbyła się dyskusja na temat potrzeby reformy struktur ZHR.

Wieczorem w ramach atrakcji turystycznych uczestnicy spotkania mogli zwiedzić nowe Centrum Nauki i Techniki EC1, które znajduje się w murach najstarszej łódzkiej elektrowni.

Podczas spotkania było wiele okazji do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Rady naczelnej, w tym także Przewodniczącymi Zarządów Okręgów.

W niedzielę 7 grudnia 2014 r. po Mszy Świętej obrady odbywały się w sali obrad Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Naczelna podjęła uchwałę o powołaniu w swój skład hm. Agnieszki Gasparskiej, uchwaliła budżet Związku na rok 2015, a po długiej dyskusji podjęła również uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich w roku 2015. Ponadto na tym posiedzeniu Rady Naczelnej została również wybrana firma audytorska, która będzie sprawdzać poprawność sprawozdania finansowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz dokonano zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Związku. Przedstawiony został także System identyfikacji Wizualnej oraz plany przedsięwzięć ZHR na pierwsze półrocze 2015 r.

Tradycyjnie, jak co roku podczas grudniowego posiedzenia Rady Naczelnej, wszyscy obecni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

zdjęcia: dh. Sławomir Żołnierczyk

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger