Zapal Znicz Pamięci – IPN i ZHR

ZHRZHRPaździernik 24, 201414min285

W niedzielne południe, 26 października, w wielu miastach w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową, odnalezionych przez uczestników akcji społecznej „Zapal znicz pamięci”, zapłoną znicze. W tę inicjatywę wpisuje się także akcja ZHR pt. “Chwała Bohaterom!”.

„Zapal znicz pamięci” to wspólny projekt pięciu rozgłośni regionalnych: Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Katowic oraz Biur Edukacji Publicznej IPN z tych miast, od tego roku także przy współpracy Muzeum Historii Polski (stąd dodatkowy adres internetowy). Inicjatorką akcji jest Anna Gruszecka – była dziennikarka Radia Merkury. Patronem Honorowym akcji jest od samego początku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Uczestnicy akcji często nie tylko zapalają znicze, ale także organizują w swoich miejscowościach spacery edukacyjne, wyprawy rowerowe, krótkie prelekcje o wojennej historii, a rozgłośnie w swoich audycjach przypominają o specyfice okupacji na ziemiach wcielonych.

Przesłane na adres znicz@radiomerkury.pl i znicz@dzieje.pl fotografie z krótkim opisem zostaną umieszczone na stronie internetowej Radio Merkury Poznań oraz na portalu dzieje.pl. Zachęcamy do odnalezienia miejsc straceń i pomników – lista lokalnych miejsc kaźni, przygotowana przez piony edukacyjne IPN, znajduje się poniżej w załącznikach (www.zapal-znicz.ipn.gov.pl).

Już szósty raz przypominamy bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm. Celem akcji jest też przypomnienie, że warunki okupacji na ziemiach wcielonych do III Rzeszy były znacznie gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie. W tym roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, na Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej pokazujemy także zaangażowanie ich rodzin w konspirację lub walkę zbrojną o wolną Polskę podczas II wojny światowej.

Wszystkich, którzy chcą zapalić wspólnie znicz pamięci zapraszamy w niedzielę 26 października, o godz. 12.00, pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Wartę honorową przy pomniku będą pełnić ułani ze Stowarzyszenia Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Znicz2014T_kadr

Tegorocznym symbolem losów Polaków, którzy mieszkali na Pomorzu, Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej oraz w Wielkopolsce, jest pięć postaci, aresztowanych przez Niemców jesienią 1939 roku i zamordowanych.

Bohaterowie tegorocznego Znicza:

 • Witold Donimirski (1874–1939) – ziemianin, działający na rzecz Polaków na niemieckim wówczas Powiślu, zamordowany w KL Sachsenhausen-Oranienburg. Córki Ewa i Halina walczyły w Powstaniu Warszawskim, Ewa zginęła.
 • Wacław Wawrzyniak (1894–1939) – powstaniec wielkopolski, przedwojenny burmistrz Fordonu, zamordowany tam przez Selbstchutz w październiku 1939 r. w publicznej egzekucji.
 • Stanisław Sapociński (1904–1939) – łódzki dziennikarz, felietonista „Kuriera Łódzkiego” i „Echa”, rozstrzelany 12 listopada 1939 r. na poligonie wojskowym na Brusie.
 • Brunon Ochojski (1885–1939) – halerczyk, powstaniec śląski, społecznik, zamordowany w KL Dachau. Rodzina Ochojskich aktywnie uczestniczyła w konspiracji podczas II wojny światowej.
 • Mikołaj Kiedacz (1879–1939) – prezydent i wiceprezydent Poznania (1919–1932), zamordowany w Forcie VII w Poznaniu. Jego syn Zbigniew zgłosił się ochotniczo do służby u gen. Władysława Andersa w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR. Od 9 kwietnia 1942 r. objął dowodzenie Batalionu „S”, który po ewakuacji do Iraku, 8 X 1942 został przekształcony w 15 Pułk Kawalerii Pancernej (15 Pułk Ułanów Poznańskich). Walczył m.in. w bitwie o Monte Cassino. Poległ we Włoszech 23 października 1944 r.

Akcję „Zapal znicz pamięci” zwieńczy „Koncert Zaduszkowy. Pamiętamy…“, który odbędzie się w czwartek 30 października, o godz. 19.00, w Teatrze Muzycznym przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu. Koncert będzie wyrazem hołdu oraz pamięci o polskich patriotach, ofiarach gestapo, które ucierpiały w budynku Domu Żołnierza, obecnej siedzibie Teatru. Koncertowi patronują Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Podczas koncertu zostaną wykonane dwa dzieła:
J. S. Bach Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041
W. A. Mozart Requiem d-moll KV 626

W koncercie wystąpią:

Tiffany Tan (Singapur) – skrzypce solo, Soliści, Chór i Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tiffany Tan zagra na skrzypcach Alfreda Vidoudeza z 1924 roku, użyczonych dzięki uprzejmości Państwa Rin Kei Mei z Singapuru, którym dziękujemy za hojność. Bezpłatne bilety do odbioru w kasie Teatru i siedzibie IPN w Poznaniu.

Inicjatywy  podejmowane przez inne podmioty w ramach akcji ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI: 

 • Justyna Liguż z Kwidzyna zachęca do włączenia się w akcję Zapal znicz pamięci. W tym roku jedną z przypominanych w ramach akcji osób jest Witold Donimirski, związany również z Kwidzynem, czy może szerzej – z Powiślem. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Kwidzyna do włączenia się w akcję i oddania dnia 26 października hołdu polskim ofiarom z 1939 roku. 26 października zapalmy znicz w miejscach pamięci. Proponuję, aby naszym „powiślańskim” miejscem stał się skwer Kombatantów przy ul. Warszawskiej oraz Janowo, miejsce, w którym postawiona jest symboliczna mogiła zamordowanych działaczy plebiscytowych. Tym bardziej, że w przyszłym 2015 roku obchodzić będziemy okrągłą rocznicę głosowania plebiscytowego na Powiślu.
  Więcej: http://www.kwidzyn.pl/pl/mieszkancy/aktualnosci/2337-zapal-znicz-pamieci.html    http://justynaliguz.blogspot.com/2014/09/zapal-znicz-pamieci.html
 • Już po raz czwarty Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej organizuje akcję „Chwała Bohaterom“, której celem jest uczczenie pamięci polskich bohaterów. Do udziału zachęcamy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Niech każdy z nas będzie bohaterem i zadba o pamięć osób zasłużonych dla naszego kraju. Więcej szczegółów dotyczących akcji: www.chwalabohaterom.zhr.pl .
 • Do akcji włącza się Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich – symboliczny znicz zapłonie przed tablicą pamiątkową budynku dawnego więzienia przy ul. Sądowej 1 we Wrześni, gdzie o godz. 12.00 Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego weźmie udział w uroczystości upamiętniającej pomordowanych wrześnian
 • Agnieszka Pokorska-Salska, nauczycielka ze szkoły podstawowej w Rzgowie, wraz ze swoimi podopiecznymi, uczci w pobliskim lesie na tzw. Babichach grób pomordowanych przez Niemców mieszkańców pobliskich miejscowości.
 • 19 października kolejną edycję akcji ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI ‘2014 zainicjowali członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. Po raz piąty uczestniczył w niej Sławomir Lorek, aktualnie wiceprezydent Konina. Obecny był również prezydent Konina Józef Nowicki. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Konina Piotr Rybczyński omówił genezę odwiedzanych w tym roku grobów. Niestety, w mogile kryjącej prochy osób zmarłych w wyniku nalotów hitlerowców w pierwszych dniach września na koniński dworzec kolejowy i drogę do Warszawy zostały pochowane osoby nieznane z imienia i nazwiska. Znicze zapalili m.in. Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i licznie przybyli mieszkańcy Konina i Goliny. Leżący opodal grób 46 ofiar egzekucji 10 listopada 1939 roku za parkiem w Koninie kryje prochy m.in. kierownika szkoły w Grodźcu Józefa Pęcherskiego i nauczyciela z Kleczewa Franciszka Swoszewskiego. Ciała m.in. Stanisława Kwileckiego z Grodźca, Krystyny i Czesława Freudenreichów z Koła zostały po wojnie ekshumowane na inne cmentarze. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie Andrzej Łącki zaprosił pana Jana Kujawę, który we wrześniu 1939 roku jako 17-letni młodzieniec przyjechał do wuja w Koninie prosto z wojskowej szkoły dla małoletnich. Pan Jan wspominał, jak z harcerzami na noszach nosił do szpitala rannych w wyniku nalotów niemieckich. Wspomnienia zilustrowały fotografie bombardowanego dworca kolejowego z ósmego numeru „Rocznika Konińskiego”. Iwona Krzyżak, redaktor RADIA MERKURY, podziękowała za udział w akcji i pamięć o niewinnych ofiarach hitlerowskiego terroru. Uczestniczący w akcji cykliści CIKLO PTTK i przyjaciele udali się z cmentarza na rowerowe zakończenie sezonu. Wanda Gruszczyńska Sekretarz Klubu Turystycznego PTTK w Koninie.
 • Beata Błaszkowska-Golon, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 13 w Poznaniu, przyłączy się z uczniami SP13 do tegorocznej edycji akcji.
 • Anna Górzyńska, nauczycielka historii w jednej ze szkól podstawowych na Mazowszu, zatem obszarze niewcielonym do III Rzeszy, włączy się do akcji, zapalając znicz pamięci dla Jana Kasztelana, Polaka, Wielkopolanina, który zginął na mazowieckiej ziemi i w niej spoczywa po dziś dzień. Na terenie gminy bowiem, w której mieszka, znajduje się miejsce pochówku Jana Kasztelana, który urodził się w gminie Krzywiń, w miejscowości Mościszki, na terenie województwa wielkopolskiego. Historia podoficera Jana Kasztelana jest o tyle niezwykła, że córka i wnuk przez lata poszukiwali miejsca jego pochówku, dopiero niedawno natrafili na trop indywidualnej mogiły na cmentarzu w Troszynie Polskim. Jan Kasztelan walczył w Armii Poznań nad Bzurą, gdzie poległ, po czym Bzurą i dalej Wisłą spłynął w okolice Troszyna Polskiego, gdzie został wyłowiony przez mieszkańców.

Źródło: strona internetowa IPN

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.