SUPERkwatermistrz w Małopolsce

Aleksandra Marciniec16 października 20143min0

W sobotę 11 października rozpoczął się kurs kwatermistrzowski według znowelizowanej formuły roboczo nazwanej „SUPERkwatermistrz”.

Na kurs zgłosiło się 20 uczestników z małopolskich środowisk – obwodów, szczepów i drużyn samodzielnych. Cześć z nich już podczas najbliższej akcji zimowej będzie sprawowało swoją pierwszą służbę na odpowiedzialnej funkcji kwatermistrza. Inni swoją przygodę z gospodarką harcerską rozpoczną w drużynach pełniąc funkcje skarbników. Wszyscy ambitni, młodzi i gotowi do pobierania nauk.

Podczas ogniska rozpoczynającego kurs była okazja do przedstawienia siebie i trzema wyrazami scharakteryzowania swoich pozytywnych cech. Na kursie mamy wielu pogodnych optymistów i ludzi dokładnych, nie brakuje pedantów przykladających się rzetelnie do wykonywanych zadań. Te bardzo istotne cechy będą skrupulatnie rozwijane tak, by każdy zakończył kurs z umiejętnościami na wysokim poziomie i z poczuciem słusznego wyboru rozwoju osobistego.

Ćwiczyliśmy również liczenie w pamięci. Na prostych liczbach każdy miał okazję wykazać się szybkością dodawania. Mniej wprawni musieli skorzystać z kalkulatorów, ale wszystko wskazuje na to, że te ostatnie po kursie nie będą nam potrzebne, zwłaszcza do prostych obliczeń przy ustalaniu list zakupów, czy sumowań pozycji książki finansowej.

Jest wiele zmian i nowości w porównaniu do poprzednich kursów. Jedną z nich jest podejście metodyczne do tematu, stąd też ognisko rozpoczynające i kończące szkolenie. Kwatermistrz harcerskich akcji to wciąż harcerz, z takimi samymi potrzebami jak jego rówieśnik. Inną nowością jest obowiązek zdobycia sprawności gospodarczej przez czas trwania kursu. Same zajęcia będą miały charakter wykładu połączonego z warsztatem tematycznym, a wszystko to z zachowaniem przemienności form. Nie zabraknie pracy w magazynie przy sprzęcie oraz wycieczek w ciekawe miejsca. Każdy z kursantów odbędzie również praktykę śródroczną i akcyjną, będzie miał okazję zmierzyć się z realną dokumentacją środowisk oraz pozna najczęściej popełniane błędy przez swoich starszych stażem kolegów kwatermistrzów.
hm. Maciej Sady HR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.