Kurs wychowawców i kierowników wypoczynków w Okręgu Małopolskim

Aleksandra Marciniec26 września 20141min0

Przypominamy o kursie wychowawców i kierowników wypoczynku!
Termin zgłoszeń mija 30 września.
Ważna informacja dotycząca kursu kierowników wypoczynku:
Tajemnicze wymaganie „udokumentowanego 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej” dla nas harcerzy liczy się od momentu zostania pełnoletnim drużynowym a kandydat w pełni spełnia wymóg jeśli w ciągu następnych trzech lat nadal pełnił funkcję drużynowego lub zostało instruktorem.
W przypadku pytań: mlp.referataliz@zhr.pl
Czuwaj!
pwd. Katarzyna Sęk

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.