Kurs kwatermistrzowski w Okręgu Małopolskim

Zarząd Okręgu Małopolskiego wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom i sugestiom zgłaszanym przez instruktorki i instruktorów oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie w drużynach, szczepach i obwodach zaprasza osoby zainteresowane do udziału w nowym kursie kwatermistrzowskim.

Wprowadzone zostały liczne zmiany w formie i treści zajęć, a do najważniejszych zaliczyć można „praktykę zawodową” pod okiem doświadczonych kwatermistrzów oraz obniżenie wieku przystąpienia do szkolenia. Wyszliśmy z założenia, że kurs kwatermistrzowski powinien dawać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również możliwość wdrożenia teorii podczas codziennych obowiązków służbowych. Natomiast myśląc o przyszłości naszych jednostek, a w szczególności o wykształceniu dobrych następców Zarząd postanowił zająć się szkoleniem osób, które w chwili rozpoczęcia kursu uczęszczają przynajmniej do 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej ( rocznikowo mają ukończone 16 lat).


Jednocześnie Zarząd informuje, że szkolenie kwatermistrzów akcyjnych, mających pełnić funkcje podczas AKCJI ZIMOWEJ 2015 i AKCJI LETNIEJ 2015 odbędzie się tylko podczas jesiennej edycji kursu. W związku z tym bardzo prosimy o perspektywiczne myślenie w jednostkach i już teraz zastanowienie się nad obsadzeniem najważniejszej funkcji na obozie lub kolonii letniej odbywającej się podczas wakacji w 2015 roku. Udział w aktualnym kursie pozwoli zrobić nawet z gorliwego humanisty dobrego kwatermistrza

Informacje organizacyjne:
Szkolenie rozpocznie się w sobotę 11 października. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwie ścieżki rozwoju. Pierwsza obejmować będzie około 60 godzin zajęć i będzie kończyła się uzyskaniem patentu akcyjnego (uzupełniające zajęcia o tematykę śródroczną odbędą się wiosną 2015 roku). Druga zakończy się po 100 godzinach zajęć i będzie dawała uprawnienia do pracy śródrocznej oraz akcyjnej.

Warunki przystąpienia:
– ukończone 16 lat (rocznikowo)
– opłacone składki członkowskie do końca roku 2014
– chęć podjęcia funkcji w pionie kwatermistrzowskim drużyny, szczepu, obwodu
– wypełnienie arkusza zgłoszeniowego
Komenda kursu zastrzega sobie możliwość wystąpienia do bezpośrednich przełożonych kursanta z prośbą o opinię na jego temat.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia na kurs jest wypełnienie arkusza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

(https://docs.google.com/a/zhr.pl/forms/d/1M9eislC30t6IV6Cs3DOVM-BGRGHTXonvtxk18SlHo7E/viewform)

Termin zgłoszeń upływa 7 października. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Terminarz kursów kwatermistrzowskich na rok harcerski 2014/2015:
1. Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji skarbnika drużyny/obwodu, kwatermistrza szczepu, kwatermistrza akcji letniej i zimowej
– rozpoczęcie kursu: 11 października 2014
– zakończenie kursu: 28 lutego 2015
2. Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji kwatermistrza akcji letniej i zimowej
– rozpoczęcie kursu: 11 października 2014
– zakończenie kursu: 6 grudnia 2014
3. Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji skarbnika drużyny/obwodu, kwatermistrza szczepu
– rozpoczęcie kursu: 21 marca 2015
– zakończenie kursu: 30 maja 2015

hm. Maciej Sady
Komendant kursu

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.