Relacja ze spotkania Rady Duszpasterskiej oraz kapelanów

ZHR21 sierpnia 20143min0

Jak rozwijać duszpasterstwo harcerek i harcerzy w ZHR? Na to pytanie, przy blasku obozowego ogniska, próbowali odpowiedzieć członkowie Radu Duszpasterskiej ZHR oraz kapelani organizacji. Na spotkaniu, któremu przewodniczył ks. hm Robert Mogiełka – Naczelny Kapelan ZHR – wziął udział m.in. hm. Sebastian Grochala – Naczelnik Organizacji Harcerzy ZHR.

Oprócz pytań fundamentalnych, w ostatni piątek lipca wśród szumu drzew obozu jednego z obozów Okręgu Małopolskiego ZHR w Skępem nieopodal Torunia – rozmawiano m.in. o zbliżającym się kolejnym Dniu Papieskim. Poszukiwano nowej – odświeżonej – formuły udziału harcerek i harcerzy w tym corocznym wydarzeniu. Warto dodać, ze ZHR od samego początku jest jednym z ważniejszych partnerów dla organizatorów dnia upamiętniającego Jana Pawła II. W tym roku, oprócz tradycyjnej kwesty, zachęcać będziemy do udziału w akcji „Krok do świętości”, nawiązującej do hasła Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.

20140725_213738

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (lipiec 2016) do kolejne – wielkie wyzwanie stojące przed Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Naczelnictwo ZHR odpowiedzialną za organizację jednego z miasteczek dla pielgrzymów phm. Magdalenę Drabik. Mamy również nadzieję na ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego. Chcemy wspólnie – przy współpracy z władzami miasta Kraków oraz komitetem organizacyjnym ŚDM – zbudować miasteczko otwarte na pielgrzymów, a w szczególności na skautów przybyłych na to wydarzenie.

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży chcemy również zaproponować formułę pracy w małych grupach duszpasterskich skierowanych do wędrowników i instruktorów ZHR. Przygotowanie ZHR do krakowskiego spotkania może stać się okazją do wzmocnienia miejsca duszpasterstwa w ZHR.

Następne spotkanie Rady Duszpasterskiej oraz wszystkich kapelanów i duszpasterzy odbędzie się w Warszawie w terminie 24-25 października 2014. Informacje o tym wydarzeniu już niebawem ukażą się na stronie www oraz zostaną przekazane – za pośrednictwem komendantek i komendantów chorągwi oraz przewodniczących zarzadów okręgów do wszystkich współpracujących z harcerzami duchownych. Liczymy na Waszą obecność!

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.