Przed 10 laty zmarł ostatni naczelnik Szarych Szeregów

ZHR29 grudnia 20101min361
30 grudnia 2000 r. zmarł Stanisław Broniewski "Orsza", naczelnik Szarych Szerwgów, dowódca słynnej akcji pod Arsenałem, powstaniec, wychowawca młodzieży, współtwórca harcerstwa niezależnego od władz PRL, uhonorowany przez Ruch Harcerski Rzeczypospolitej honorowym stopniem Harcmistrza Rzeczypospolitej.

30 grudnia 2000 r. zmarł Stanisław Broniewski "Orsza", naczelnik Szarych Szerwgów, dowódca słynnej akcji pod Arsenałem, powstaniec, wychowawca młodzieży, współtwórca harcerstwa niezależnego od władz PRL, uhonorowany przez Ruch Harcerski Rzeczypospolitej honorowym stopniem Harcmistrza
Rzeczypospolitej.

Więcej informacji o Stanisławie Broniewskim "Orszy".

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger