2 Gdyński Hufiec Harcerzy „Zbroja” im. rotm. Witolda Pileckiego

ZHR27 września 20103min474
W 2 Gdyńskim Hufcu Harcerzy „Zbroja” im. rotm. Witolda Pileckiego ten dzień przejdzie do historii. Dzień który stał się zwieńczeniem niespełna rocznych starań i pracy wychowawczej mających na celu poznanie wielkiej wartości posiadania sztandaru i poznania bohatera II wojny światowej – rotm. Witolda Pileckiego. Człowieka, który ponad wszystko stawiał ideał wierności Bogu i Ojczyźnie. Skazany za umiłowanie wolnej Polski przez prosowieckich oprawców na śmierć pozostaje autorytetem i wzorem do naśladowania do dziś.

W 2 Gdyńskim Hufcu Harcerzy „Zbroja” im. rotm. Witolda Pileckiego ten dzień przejdzie do historii. Dzień który stał się zwieńczeniem niespełna rocznych starań i pracy wychowawczej mających na celu poznanie wielkiej wartości posiadania sztandaru i poznania bohatera II wojny światowej – rotm. Witolda Pileckiego. Człowieka, który ponad wszystko stawiał ideał wierności Bogu i Ojczyźnie. Skazany za umiłowanie wolnej Polski przez prosowieckich oprawców na śmierć pozostaje autorytetem i wzorem do naśladowania do dziś.

Hufiec "Zbroja" w piątek rozpoczął biwak, którego punktem kulminacyjnym była niedzielna uroczystość kończąca Kampanię Sztandarową i Kampanię Bohater. Apel rozpoczął się od przyznania najlepszemu zastępowi w hufcu, pamiątkowej szabli Witolda Pileckiego, z którą to szablą zastęp ma prawo prezentować się przez rok. Następnie został odczytany rozkaz Naczelnika hm. Radosława Podogrodzkiego, nadający 2 GHH-y "Zbroja" prawo do sztandaru oraz imię bohatera rotm. Witolda Pileckiego. Rozkaz został odczytany przez hm. Artura Nowaka, wice Naczelnika ZHR. Następnie komendant Pomorskiej Chorągwi Harcerzy im. Tomasza Strzembosza hm. Maciej Starego wręczył p.o. hufcowego pwd. Pawłowi Korzeneckiemu sztandar. Drużynowi oddali hołd chorągwi a następnie poczet sztandarowy przemaszerował wzdłuż szyku apelowego.

Kolejnym krokiem uroczystości były słowa komendanta Chorągwi oraz wice Naczelnika. Druh hm. Artur Nowak przekazał na ręce hufcowego akt "fundacyjny", czyli dokument z prośbą o powołanie 2 Gdyńskiego Hufca Harcerzy "Zbroja", pod którym podpisało się siedmiu instruktorów.

Tuż po apelu hufiec "Zbroja" oraz wszyscy goście udali się na mszę świętą, celebrowaną przez kapelanów harcerskich. W trakcie mszy sztandar został poświęcony przez hm. Michała Gutkowskiego SJ, hm. Roberta Mogiełkę oraz kapelana Okręgu Pomorskiego ks. pwd. Dariusza Skrzypkowskiego.

Ostanie słowa, kończące msze wygłosili do zebranych druhen i druhów hm. Marek Stępa – Zastępca Prezydenta miasta Gdyni oraz hm. Anna Reda – Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego.

 

Zdjęcia: http://pomorze.zhr.pl/?link=new&idn=967

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger