”Pro Memoria” dla pwd. Piotra Malinowskiego z Sopotu

ZHR6 września 20101min398
Uząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Prezydentem Miasta Gdańska uhonorował druha pwd. Piotra Malinowskiego medalem ”Pro Memoria”.

W dniu 4 września Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Prezydentem Miasta Gdańska uhonorował druha pwd. Piotra Malinowskiego medalem ”Pro Memoria”. Wyróżnienie to zostaje nadawane za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Odznaczenie to jest tym bardziej wartościowe, gdyż nadawane jest przez ludzi, którzy poświecili swoje życie walce o wolną Polskę, a Piotr jest jednym z niewielu przedstawicieli młodego pokolenia docenionym przez seniorów.

Piotr prócz czynnej służby instruktorskiej w ZHR pełni funkcję komendanta Rajdu Pieszego szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. „Łupaszki”.

 

zdjęcia: http://pomorze.zhr.pl/?link=new&idn=948

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger