Czuwaj!

XVI Zjazd ZHR odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w "Sali pod Kopułą" Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.


XVI Zjazd ZHR

Sala pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5

zjazd@zhr.pl

ZjazdZHR


Kandydaci na funkcję Przewodniczącego ZHR

Dodatkowe materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres rzecznik@zhr.pl.

Wszystkie pytania dot. organizacji Zjazdu można zgłaszać na adres zjazd@zhr.pl

Na maile będą odpowiadały:

hm. Magdalena Masiak
SZEFOWA ZJAZDU

phm. Gosia Kowalska
SZEFOWA BIURA ZJAZDU

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  • Termin i miejsce Zjazdu
  • Zakwaterowanie
  • Czy delegaci wnoszą jakieś opłaty?
  • Jak zostać obserwatorem Zjazdu?
  • Czy i jaką mogę pełnić służbę podczas Zjazdu?
Termin i miejsce Zjazdu

XVI Zjazd ZHR odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w sali Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Rozpoczęcie Zjazdu nastąpi w piątek 13 kwietnia 2018 r. Mszą św. o godz. 11:00, rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 12.30. Zakończenie Zjazdu planujemy około godz. 15:00 w niedzielę 15 kwietnia 2018 r.

Zakwaterowanie

Noclegi dla delegatek i delegatów spoza Warszawy zostały zarezerwowane w warunkach hotelowych i hostelowych, w których pokoje wyposażone są w łazienki, dostępna jest także pościel. Parking będzie dostępny przy miejscu noclegu oraz blisko miejsca Zjazdu (tylko w sobotę i niedzielę).

Czy delegaci wnoszą jakieś opłaty?

Tak, każda delegatka i każdy delegat biorący udział w Zjeździe zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł/os. Wpłaty składki należy dokonać do dnia 9 kwietnia 2018 r.

W ramach opłaty gwarantujemy:

  • zwrot kosztów przejazdu w jedną stronę,
  • zakwaterowanie dla osób spoza Warszawy (wyłącznie na podstawie wypełnionej w terminie ankiety!),
  • wyżywienie,
  • pakiet delegata,
  • a dla chętnych dodatkowo sprawozdanie władz w wersji drukowanej.

Dane do przelewu:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
nr konta: 46 2130 0004 2001 0189 3635 0012
tytuł przelewu: składka programowa na XVI Zjazd ZHR + imię i nazwisko delegata

Jak zostać obserwatorem Zjazdu?

Aby uczestniczyć w obradach Zjazdu jako obserwator, należy w terminie do 6 kwietnia 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Czy i jaką mogę pełnić służbę podczas Zjazdu?

Tak, serdecznie zapraszamy do pełnienia służby w zakresie: logistyki i kwatermistrzostwa, w Biurze Zjazdu, obsługi medialnej, obsługi gości lub organizacji przedszkola.

Aby dokonać zgłoszenia należy w terminie do 6 kwietnia 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.