WYKUS 2017

16-18 czerwca odbędą się Uroczystości Wykusowe upamiętniające rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, przedwojennego policjanta, oficera wojska polskiego, cichociemnego.

W 1988 roku ponad 1800 harcerek i harcerzy pełniło służbę organizacyjną podczas uroczystości pogrzebowych „Ponurego” uczestnicząc w największych rekolekcjach patriotycznych okresu PRL. Większość środowisk pełniących służbę podczas pogrzebu, rok później tworzyło struktury Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1996 roku Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” podpisało porozumienie ze ZHR na mocy którego staliśmy się prawnym kontynuatorem działań środowiska kombatanckiego. To było pierwsze takie wydarzenie w historii III Rzeczypospolitej (przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń organizacji młodzieżowej).
Od lat 80 Środowisko Świętokrzyskie podczas uroczystości organizuje Zlot Bratnich Drużyn na, który zaprasza harcerki i harcerzy z całego kraju. Wszystkie chętne środowiska proszone są o dokonanie zgłoszenia pod poniższym linkiem
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym historii Środowiska „Ponury”-„Nurt” w 60 rocznicę jego powstania.
Czuwaj !!!
Zarząd
Obwodu Świętokrzyskiego ZHR