Uroczystości Wykusowe 2017

W dniach 16-18 czerwca 2017 w Górach Świętokrzyskich odbyły się coroczne uroczystości poświęcone Dowódcom i żołnierzom oddziałów „Ponurego” i „Nurta”. Uroczystości odbywają się od 60 lat czyli 1957 roku kiedy na polanie Wykus została wybudowana Kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej zwanej Wykuskiej.
Organizatorem uroczystości jest Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przy udziale Policji Świętokrzyskiej, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Samorządów Starachowic, Wąchocka, Bodzentyna i Suchedniowa.

W tym roku w Piątek uroczystości odbywały się w Starachowicach gdzie podczas panelu historycznego rozmawiano o historii Środowiska oraz żołnierzy, którzy swoje życie poświęcili na upamiętnianie etosu Armii Krajowej. Później pod „Ławczką Halnego” (Zdzisława Rachtana) odbyło się śpiewani pieśni patriotycznych.

Sobota to już uroczystości na Polanie Wykusowej. Było przedstawienie dotyczące „Ponurego”, Msza Święta, odznaczenia oraz Apel Poległych. Uroczystości skończyły się w niedzielę Mszą Świętą i Apelem pod pomnikiem „Ponurego w Wąchocku”.

Podczas Uroczystości Wykusowych instruktor ZHR phm Zbigniew Świątek z rak Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymał odznaczenie Pro Patria.

Na uroczystościach obecni byli między innymi:
Pan Jan Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Pan prof. Leszek Żukowski – Prezes ZG AK
Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
Pan Andrzej Bętkowski – Wicewojewoda Świętokrzyski
Pan Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego