Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego

W sobotę 13. stycznia w Kolegiacie św. Anny odbyła się  msza święta będąca dziękczynieniem za twórców polskiego skautingu i prośbą do Boga, aby współcześni harcerze pozostali wierni wszystkiemu, co piękne i szlachetne. Po mszy odczytana została Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego.

We mszy świętej wzięła udział liczna reprezentacja ZHR na czele z Przewodniczącym ZHR hm. Grzegorzem Nowikiem oraz Kapelanem Naczelnym ks. hm. Robert Mogiełką. Po mszy św. odczytano treść uchwały senatu. Jak podkreślała Krystyna Małkowska, harcerka, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich, uchwała jest wielkim uhonorowaniem jej przodków i całego harcerstwa.

Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego str 1

Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego str 2