Sąd Harcerski

jest niezawisłą władzą sądowniczą Związku. Rozstrzyga spory pomiędzy członkami i władzami Związku.

  • hm. Krzysztof Woś
  • hm. Monika Jakubowska
  • hm. Radosław Podogrocki
  • hm. Anna Reda
  • hm. Monika Sidor