Rzeka jednością silna! Złaz dolnośląskich instruktorek

Dyskusje, warsztaty, zajęcia w terenie oraz ściana harców i kawiarenka. Tak wyglądał Złaz Drużynowych i Instruktorek Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej, ZHR, który w dniach 24-26 marca odbył się Sulistrowicach.

W piątek, 24 marca już od godziny 17:00 w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, nieopodal Ślęży, można było dostrzec gromadzące się harcerki. Po rejestracji i wspólnej kolacji, odbyła się gra, na temat ogólnej wiedzy o chorągwi. Wieczorem nastąpiło właściwe rozpoczęcie złazu na ognisku. Przy ciepłym blasku ognia komendantka phm. Aleksandra Garnecka HR przypomniała wszystkim dzieje chorągwi od początku jej istnienia.

Następny dzień zaczął się od aktywnej rozgrzewki i pożywnego śniadania. Następnie apel i zajęcia w pionach – harcerskim, o pracy z zastępem zastępowych, i zuchowym, o rozpisywaniu sprawności. Osobne warsztaty były przygotowane również dla podharcmistrzyń.

Kolejnym elementem złazu była gra pozwalająca na lepsze poznanie siebie i swoich potrzeb, od potrzeby towarzystwa, głodu, przez potrzebę relaksu, aktywności, po potrzebę rozwoju i wiedzy. Ten bardzo aktywny dzień zawierał w sobie także kuźnicę na temat kobiecości, przygotowanej przez Ostrzeszowski Związek Drużyn “Agat”, w której głównym celem było uświadomienie czym jest kobiecość a także dostrzeżenie różnic, zależności i wpływu na prawdziwą męskość.

 

Dzień zakończył się wspólnym odmawianiem różańca w parafialnej kaplicy. Niedziela zaczęła się od Mszy świętej, odprawianej przez jednego z drużynowych Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy, ks. Adama Kwaśniewskiego. Później doszło do nadania stopni instruktorskich pwd. Karolinie Gumienny i pwd. Hannie Losiak, a następnie do wyborów, podczas którego obecnej komendantce chorągwi udzielono absolutorium i zatwierdzono sprawozdanie z minionego roku kadencji.

Wyjazd z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich uczestniczek.

Rzeka, jednością silna!

Relacja: Magdalena Idkowiak wędr.