Rada Duszpasterska

 • Kapelan Naczelny ks. hm. Robert Mogiełka (Przewodniczący Rady)
 • Z ramienia Naczelniczki Harcerek – pwd. s. Franciszka (Helena Cejrowska)
 • Z ramienia Naczelnika Harcerzy – ks. pwd. Paweł Witkowski

Powołani przez Zarządy Okręgów:

 • Okręg Lubelski – ks. Kamil Taras
 • Okręg Łódzki – hm. Elżbieta Czuma
 • Okręg Mazowiecki – ks. phm. Radek Jurewicz
 • Okręg Podkarpacki – phm. Piotr Krzych
 • Okręg Pomorski – ks. pwd. Dariusz Skrzypkowski
 • Okręg Wielkopolski – hm. Monika Rudnicka
 • Okręg Małopolski – ks. phm. Piotr Grzesik
 • Okręg Kujawsko-Pomorski – ćw. Krystian Makowski

Powołani przez Kapelana Naczelnego:

 • ks. phm. Piotr Kępa
 • ks. hm. Tomasz Kościelny
 • o. pwd. Rafał Tański
 • phm. Przemysław Stawicki
 • phm. Michał Urbanowicz
 • hm. Mariusz Ossowski
 • pwd. Agnieszka Chorabik (sekretarz)

Stałe zaproszenie Kapelana Naczelnego z głosem doradczym:

 • ks. hm. Kazimierz Chudzicki
 • o. pwd. Michał Krudysz
 • hm. Katarzyna Ossowska
 • hm. Agnieszka Ossowska
 • hm. Marek Gajdziński
 • hm. Tomasz Sulewski