Krzyż Honorowy ZHR „Semper Fidelis” dla Hm. Czesława Łukowczyka

W sobotę , 4 listopada 2017 roku w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Honorowego ZHR „Semper Fidelis” instruktorowi Pomorskiej Chorągwi Harcerzy harcmistrzowi Czesławowi Łukowczykowi. 
Na uroczystość przybyli członkowie rodziny Druha Czesława, przyjaciele oraz instruktorzy uczestniczący w Bartoszymlesie.
Hm. Czesław Łukowczyk urodził się w Poznaniu, gdzie przed wojną był harcerzem 9 Poznańskiej Drużyny Harcerzy. Po wojnie przyjechał do Słupska. Po odwilży w 1956 roku włączył się w odrodzenie harcerstwa , jednak szybko okazało się, że w komunistycznej Polsce nie ma miejsca na służbę Bogu i Ojczyźnie co spowodowało zawieszenie działalności harcerskiej.Od początku w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej stał się jednym z twórców struktur ZHR na Pomorzu Środkowym w Słupsku, Sławnie, Koszalinie i Główczycach. W latach 90′ był drużynowym i komendantem Związku Drużyn. Organizował pracę środowiska a także wyprawy zagraniczne do Anglii i Niemiec. Dziś ma 96 lat. Z jednej z drużyn założonych przez Druha Czesława – 5 Słupskiej Drużyny Harcerzy wywodzi się aktualny komendant Pomorskiej Chorągwi Harcerzy hm. Artur Nowak, który złożył raport ze służby swojemu mistrzowi.
W trakcie spotkania nie zabrakło podniosłych chwil, wzruszeń, wspomnień czy wspólnego śpiewania.
Krzyż Honorowy ZHR „Semper Fidelis” jest przyznawany szczególnie zasłużonym instruktorkom i instruktorom ZHR.

Krzyż Honorowy ZHR został ustanowiony z okazji XV-lecia powstania ZHR. Przyznawany jest za wybitne osiągnięcia na rzecz ZHR. w dwóch kategoriach:
– SEMPER FIDELIS – szczególnie zasłużonym instruktorkom
i instruktorom ZHR,
– PRO AMICO – wybitnym przyjaciołom ZHR.
Kapitułę Krzyża Honorowego ZHR stanowią: Przewodniczący ZHR oraz byli Przewodniczący ZHR. Na Wniosek Kapituły odznaczenie nadaje Przewodniczący ZHR i ogłasza to
w rozkazie.

100 lat Druhu Czesławie!