Okręg Wielkopolski

Okręg Wielkopolski jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obejmuje swym zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego i częściowo lubuskiego. Składa się z Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek „Jutrzenka”Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy im. hm. Floriana Marciniaka, które łącznie składają się z blisko 1781 zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, oraz 145 instruktorek i instruktorów.

Okręg prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez chorągwie i inne jednostki organizacyjne Związku działające na jego terenie.

W skład Okręgu wchodzi obwód Zielonogórski. W strukturach Okręgu pracuje Rada Duszpasterska.


KONTAKT:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Wielkopolski
ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań
e-mail: owlkp[at]zhr.pl     tel.: 796 273 294
REGON: 006225674     NIP: 7781347103

rzecznik.wielkopolska[at]zhr.pl

Godziny pracy Biura Zarządu Okręgu oraz pozostałych dyżurów przekazywane są na bieżąco na stronie ZHR Okręg Wielkopolski.


ZARZĄD OKRĘGU:

  • Przewodniczący Zarządu Okręgu: hm. Szymon Fiedler
  • Wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu: phm. Paulina Kozanecka
  • Skarbnik Okręgu: phm. Marcin Kuleczka
  • Członek Zarządu Okręgu: phm. Magdalena Przybyłek
  • Członek Zarządu Okręgu: phm. Aleksandra Cicha
  • Komendantka Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek: phm. Dominika Marciniak
  • Komendant Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy: hm. Sławomir Kużaj

WIADOMOŚCI Z REGIONU: