Okręg Północno-Zachodni

Okręg Północno-Zachodni jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Składa się z Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerek i Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy.

Swoim zasięgiem Okręg Obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego oraz część lubuskiego: Gorzów, powiat gorzowski, międzyrzecki i świebodziński (pozostała część woj. lubuskiego objęta jest działaniem okręgu wielkopolskiego).

Okręg prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez chorągwie i inne jednostki organizacyjne Związku działające na jego terenie.


KONTAKT:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Północno-Zachodni ZHR
ul. Felczaka 17/U1, 71-417 Szczecin
e-mail: zachodni[at]zhr.pl
REGON: 00621859100129     NIP: 8522455519


ZARZĄD OKRĘGU:

  • pwd. Michał Górski (przewodniczący)
  • phm. Aleksandra Królak (wiceprzewodnicząca)
  • phm. Jakub Borkowski (p.o. skarbnika)
  • hm. Monika Błaszyk (komendantka Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerek)
  • phm. Andrzej Smoliński (komendant Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy)
  • Radosław Hanc (okręgowy kierownik KPH)

 


WIADOMOŚCI Z REGIONU: