Okręg Podkarpacki

Okręg Podkarpacki ZHR jest jednostką terenową Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i należy do pionu administracyjno-gospodarczego ZHR. Okręg tworzą Podkarpacka Chorągiew Harcerek i Podkarpacka Chorągiew Harcerzy.

Środowiska ZHR na terenie Okręgu Podkarpackiego.


KONTAKT:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Podkarpacki
ul. Adama Matuszczaka 14; 35-083 Rzeszów
e-mail: podkarpacie@zhr.pl
REGON: 00621859100057     NIP: 8721914935


ZARZĄD OKRĘGU:

  • Przewodniczący Zarządu Okręgu: phm. Bartosz Grabowy HR (przewodniczacy.opdk@zhr.pl)
  • Skarbnik Okręgu: phm. Marta Stankiewicz HR (skarbnik.pdk@gmail.com)
  • Sekretarz Okręgu: pwd. Aleksandra Grabowy (opdk@zhr.pl)
  • Komendantka Podkarpackiej Chorągwi Harcerek: hm. Urszula Pastwa HR (komendantka.pdk@zhr.pl)
  • Komendant Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy: hm. Lech Pastwa HR (harcerze.pdk@zhr.pl)

WIADOMOŚCI Z REGIONU: