Okręg Lubelski

Okręg Lubelski ZHR jest jednostką terenową Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i należy do pionu administracyjno-gospodarczego ZHR. Okręg tworzą Lubelska Chorągiew Harcerek i Lubelska Chorągiew Harcerzy. Są to jednostki wychowawcze.

Zasięg terytorialny Okręgu pokrywa się z obszarem województwa lubelskiego z wyjątkiem powiatu łukowskiego.

Siedzibą władz Okręgu jest miasto Lublin.


KONTAKT:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Lubelski
ul. Rynek 13, 20 – 111 Lublin

Adres do korespondencji:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Lubelski
ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20 – 001 Lublin 1 skr. 175
e-mail: okreglubelski@zhr.pl
REGON: 00621859100111     NIP: 9462479993

Kontakt do przewodniczącego Zarządu Okręgu (pwd. Karol Wojtaszek):
e-mail: okreglubelski[at]zhr.pl


ZARZĄD OKRĘGU:

  • Przewodniczący Zarządu Okręgu: pwd. Karol Wojtaszek
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu: hm. Andrzej Małysz
  • Skarbnik Okręgu: pwd. Katarzyna Ruszniak
  • Sekretarz  Zarządu Okręgu: pwd. Agnieszka Ćwieka
  • Komendantka Lubelskiej Chorągwi Harcerek: hm. Katarzyna Kańczugowska
  • p.o. Komendanta Lubelskiej Chorągwi Harcerzy: phm. Krzysztof Ulrich
  • Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa: Wojciech Stanek

WIADOMOŚCI Z REGIONU: