Okręg Kujawsko-Pomorski

Okręg Kujawsko-Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał w marcu 2000 roku. Skupia on środowiska harcerskie działające na terenie całego województwa. Największe hufce działają w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Toruniu.

Składa się z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi” i Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.

Okręg prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez chorągwie i inne jednostki organizacyjne Związku działające na jego terenie.


KONTAKT:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Terasy 2
85-053 Bydgoszcz

NIP: 556-27-61-824

e-mail: okreg@kujawy.zhr.pl


ZARZĄD OKRĘGU:

  • Przewodnicząca Zarządu Okręgu: hm. Kinga Zielińska
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu: hm. Witold Szady
  • Skarbnik Zarządu Okręgu: phm. Paulina Ogorzała
  • Członek Zarządu Okręgu: pwd. Michał Apanowicz
  • Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek “Sól ziemi”: hm. Ewa Machera
  • Komendant Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy: hm. Wojciech Smolak

WIADOMOŚCI Z REGIONU: