Okręg Górnośląski

Okręg Górnośląski jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Składa się z Górnośląskiej Chorągwi Harcerek „Ad Fontes”, Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy oraz Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Okręg prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez chorągwie i inne jednostki organizacyjne Związku działające na jego terenie.

W skład Okręgu wchodzą dwa obwody – Kluczborski i Opolski.

Poniżej znajduje się mapa jednostek Okręgu Górnośląskiego. Na mapie zaznaczono drużyny, hufce i chorągwie wraz z informacją o komendancie danej jednostki oraz danymi kontaktowymi. Jeżeli nie ma poszukiwanej jednostki skontaktuj się z Okręgiem za pomocą formularza podając nazwę i lokalizację jednostki, stopień, imię i nazwisko komendanta oraz dane kontaktowe.

Pokaż jednostki Okręgu Górnośląskiego na większej mapie


KONTAKT:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Górnośląski
ul. Damrota 2A/oficyna, 45-064 Opole
e-mail: ogrs[at]zhr.pl
REGON: 00621859100089     NIP: 754-279-23-95

www.ogrs.zhr.pl


ZARZĄD OKRĘGU:

  • Przewodniczący Zarządu Okręgu: hm. Piotr Homa
  • Wiceprzewodnicząca Okręgu: hm. Katarzyna Rakoczy
  • Skarbnik: hm. Sebastian Adamus
  • Sekretarz: phm. Sławomir Żołnierczyk HR
  • Komendantka Górnośląskiej Chorągwi Harcerek: hm. Joanna Garus HR
  • p.o. komendanta Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy: phm. Marcin Mucha HR
  • Komendant Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej: hm. Michał Markowicz HR

WIADOMOŚCI Z REGIONU: