Okręg Dolnośląski

KONTAKT:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Dolnośląski
ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław
e-mail: okreg.dls@zhr.pl
REGON: 00621859100040     NIP: 8982098363


ZARZĄD OKRĘGU:     

Przewodniczący Zarządu Okręgu: hm. Mateusz Surowski HR
Z-ca Przewodniczącego: phm. Przemysław Janulek HR
Skarbnik Zarządu Okręgu: phm. Krystyna Sikora HR
Członkowie Zarządu Okręgu:
hm. Bartłomiej Surowski HR
phm. Tomasz Szkudlarski HR
pwd. Natalia Suchorzewska wędr.
pwd. Dawid Brokos HO – zawieszony

Komendantka Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek: phm. Aleksandra Zjawin HR
Komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy: hm. Bartłomiej Tylkowski HR

                                                                                                                  


WIADOMOŚCI Z REGIONU: