OKRĘGI ZHR

to organizacyjne terenowe jednostki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które mogą posiadać osobowość prawną.

ZHR dzieli się na okręgi. Okręg może stworzyć lub zlikwidować Rada Naczelna. Najczęściej zasięg terytorialny sięga jednego województwa. W skład okręgu wchodzi chorągiew harcerzy i chorągiew harcerek. Okręg może dzielić się na obwody.