Najważniejsze informacje o ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 


ZHR powstał 12 lutego 1989 roku, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.


Od kwietnia 2004 roku ZHR jest Organizacją Pożytku Publicznego. Dzięki temu możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku na działania drużyny Waszego dziecka.


ZHR opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków. Kadrę Związku stanowią instruktorki i instruktorzy – pełnoletni,  kompetentni i będący chrześcijanami. Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie.


Praca wychowawcza w ZHR prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy.


Związek kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa – w związku z tym używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.


Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.