Komisja Rewizyjna

jest najwyższym organem kontroli w Związku. Kontroluje działalność władz Związku i jego jednostek organizacyjnych, przedstawia Zjazdowi wnioski w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Przewodniczącego, Naczelniczki i Naczelnika.

  • hm. Jacek Broniewski
  • phm. Piotr Giczela
  • phm. Andrzej Karwan
  • hm. Monika Kobus
  • phm. Piotr Kucharczyk
  • phm. Daniel Rudnicki
  • hm. Maria Szymankiewicz
  • phm. Beata Wegner
  • hm. Marek Wojdan

Zapraszamy na stronę internetową Komisji oraz stronę na Facebooku– znajduje się tam wiele informacji dotyczących jej działalności.