Informacja dla komendantów AL Okręgu Łódzkiego

W związku z wejściem w życie w dniu 26 maja 2014r. nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wprowadzającej wymóg posiadania przez kandydatów na funkcje wychowawców i komendantów (kierowników) obozów, zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, każda w/w osoba musi posiadać takie zaświadczenie. Jest ono obowiązkowe już przy zgłoszeniu AL do kuratorium.

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1047-inormacja-dla-organizatorow-wypoczynku

Poniżej link ze wzorem wniosku, terminem i miejscem składania/odbierania dokumentów.​

​ http://lodz.sr.gov.pl/index.php?id=296