hm. Grzegorz Nowik

Historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm. RP Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.

Hm. Grzegorz Nowik

Jest autorem m.in. takich pozycji jak: „Zanim złamano „Enigmę” – rozszyfrowano Rewolucję”, „Wojna Światów 1920 – Bitwa Warszawska”, „Marszałek Józef Piłsudski”.

W połowie lat siedemdziesiątych był inicjatorem tworzenia niejawnych struktur harcerstwa niepokornego, później wiceprzewodniczącym Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) w Warszawie i redaktorem „Bratniego Słowa”. W okresie stanu wojennego (do 1989 r.) zajmował się kształceniem starszyzny „Ruchu” w Warszawie i na Mazowszu. Był pierwszym Marszałkiem Unii Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej, członkiem założycielem ZHR, członkiem Rady Naczelnej ZHR, a przez wiele lat przewodniczącym i członkiem komisji instruktorskiej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, komendantem Piaseczyńskiego Związku Drużyn.

Wielu z nas pamięta jego gawędę ze spotkania w Pałacu Prezydenckim w roku 2008 kiedy śp. Prezydent Lech Kaczyński obejmował patronatem organizacje harcerskie.

Był wieloletnim komendantem 22 Szczepu „Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki na warszawskim Grochowie, który w zeszłym roku obchodził swoje 100-lecie oraz założycielem Szczepu „Watra” w Zalesiu Górnym – nawiązującego do tradycji „22”, który w maju 2015, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, obchodził swoje 20-lecie i otrzymał sztandar.

Jest historykiem harcerstwa, pisarzem, publicystą, wydał 3-tomową monografię o historii Szarych Szeregów na warszawskiej Pradze „Straż nad Wisłą”, a ostatnio „Epilog do „Kamieni na szaniec”, w którym m.in. opisał losy Henryka Ostrowskiego „Heńka”, zapomnianego bohatera Szarych Szeregów.

Jest żonaty, mieszka w Zalesiu Górnym, wybudował dom, ma troje dorosłych dzieci – syna i dwie córki – zasadził niejedno drzewo. Z jego środowiska wywodzi się wiele instruktorek i instruktorów, w tym naczelnicy harcerek i harcerzy oraz komendanci chorągwi i hufców.