Harcerze odnawiają zapyziałe podwórka

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Polskiego ukazał się duży artykuł o akcji renowacji Krakowskich podwórek. Poniżej jego oryginalna treść:

Od 25 do 28 sierpnia będzie trwał w Krakowie Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa, którego głównym organizatorem jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Trwałym śladem po zlocie mają być kolorowe auta i lokomotywy – elementy zabawowe, które harcerze zamontują na zaniedbanych podwórkach.

Za czas powstania harcerstwa uznaje się okres między wrześniem 1910 r., kiedy powstał pierwszy zastęp, a majem 1911 r., gdy utworzono pierwsze drużyny. Tegoroczny zlot ma uczcić jubileusz oraz pamięć założycieli harcerstwa Olgi i Andrzeja Małkowskich. Będzie też harcerskim dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II. Ma promować harcerstwo i pozytywny wizerunek harcerzy.

„Całym Życiem – Przygoda XXI” – to zawołanie, które będzie przyświecać uczestnikom zlotu. Pierwsza część tego hasła to odwołanie do stałych ideałów kolejnych pokoleń harcerskich: idei służby Bogu, Polsce i bliźnim. Natomiast „Przygoda XXI” ma prowokować pytania, na ile współczesne harcerstwo wciąż jest przygodą życia dla młodych ludzi, czy jest dla nich atrakcyjne.

Według przewidywań w zlocie udział weźmie ok. 3 tysięcy uczestników z całej Polski. Będą to członkowie pięciu organizacji: ZHR, Stowarzyszenia Harcerskiego, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacji Skautingu Europejskiego, Związku Harcerstwa na Ukrainie oraz Związku Harcerstwa na Litwie, a ponadto goście z polonijnych organizacji harcerskich i międzynarodowych organizacji skautowych.

Miejscem zlotu będą Łagiewniki, a dokładnie zrekultywowane tereny po dawnych zakładach Solvay (Białe Morza), w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i budowanego właśnie Centrum Jana Pawła II.

26 sierpnia, w ramach zlotu harcerze zamierzają przeprowadzić oryginalną akcję, która ma poprawić kondycję krakowskich podwórek. Na wytypowanych wcześniej 120 podwórkach zamontują elementy zabawowe dla dzieci. – Harcerze i harcerki zajmują się służbą dla społeczeństwa. Po drugie głównym celem harcerstwa jest praca wychowawcza, praca z dziećmi i młodzieżą – wyjaśnia autor pomysłu, pwd. Jarosław Kowalski, zastępca komendanta Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR, odpowiedzialny za program zlotu.

– Na całe place zabaw – za kilkadziesiąt tysięcy – nas nie stać, więc chcemy postawić na każdym podwórku jeden element, zmontowany z płyt pilśniowych i drewnianych drążków – dodaje Jarosław Kowalski. Byłyby to kolorowe samochodziki i lokomotywy. Poszczególne elementy wykona fachowa firma, natomiast 26 sierpnia uczestnicy zlotu będą mieli za zadanie znaleźć je w trzech kolejnych punktach miasta, złożyć na podstawie posiadanych rysunków, zamontować na wskazanym podwórku oraz zaaranżować tam zajęcia dla dzieci. – Technologia jest w pełni bezpieczna, a kształty zabawek zaokrąglone, elementy będą mocowane do podłoża – zapewnia Jarosław Kowalski.

Dobrze urządzone podwórka z placami zabaw harcerze uznają za niezwykle ważne, bo bardzo istotne jest, by dzieci się nie nudziły. To sposób zapobiegania patologii. – Nie chcemy doposażać zadbanych placów zabaw. Szukamy zapyziałych, pustych podwórek, np. takich przy starych kamienicach, z samotnym trzepakiem pośrodku – wyjaśnia przedstawiciel ZHR. – Przykładowo wzdłuż ul. Limanowskiego, Kalwaryjskiej czy Dietla jest trochę podwórek, które pasują do naszego pomysłu.

(MM)

malgorzata.mrowiec@dziennik.krakow.pl