stanisław broniewski

ZHRZHRStyczeń 27, 2018
IMG_0605.jpg
12min0

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. bł. Jan Paweł II

ZHRZHRWrzesień 1, 2017
1min397

Trzydzieści pięć lat temu – 12 września 1982 roku – odbyła się pierwsza pielgrzymka harcerska na Jasną Górę. Jej organizatorem była Rada Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Skupiała ona środowiska instruktorów, którzy dążyli do odrodzenia ruchu harcerskiego w Polsce, na zasadach ukształtowanych u jego zarania i sprawdzonych w Niepodległej Polsce i podczas […]

ZHRZHRGrudzień 29, 2015
1min492

100 lat temu (29 grudnia 1915 roku) urodził się hm. RP Stanisław Broniewski “Orsza”, naczelnik Szarych Szeregów, dowódca akcji pod Arsenałem, powstaniec, współzałożyciel ZHR.

ZHRZHRMarzec 26, 2015
1min291

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy przeszli pod głaz upamiętniający odbicie Janka Bytnara „Rudego” z rąk gestapo. Tam odbył się apel poległych i złożenie wieńców.

ZHRZHRLuty 13, 2014
1min685

12 lutego br. w kościele św. Andrzeja przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie, w miejscu gdzie 12 lutego 1989 r. odbyła się historyczna zbiórka powołująca do życia ZHR, odprawiona została Msza Święta dziękczynna za 25 lat ZHR oraz za dusze członków ZHR, którzy odeszli na Wieczna Wartę. 


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.