134 posiedzenie Rady Naczelnej ZHR

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się w Warszawie 134 posiedzenie Rady Naczelnej ZHR. Głównym tematem obrad było przyjęcie sprawozdania z rocznej pracy Naczelnictwa, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy za okres kwiecień 2016 – kwiecień  2017 r. oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZHR za rok 2016.

Rada Naczelna wysłuchała informacji szefa zespołu „Matrix” nt. prac związanych z  przywróceniem i utrzymaniem ciągłości działania serwerów ZHR.
Omówiono także  tematy związane z ruchem przyjaciół harcerstwa,  programem ZHR na 100-lecie odzyskania niepodległości, złazem zastępów w Warszawie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego oraz  Akcją Letnią.