Aktualności Ogólnopolskie

Trzeci dzień zlotu ZHR na ŚDM – Oczekiwanie na Ojca Świętego

Od rana na terenie całego  Zlotu czuć było niesamowitą atmosferę napięcia i wyczekiwania. To dzisiaj do Krakowa przyjeżdża Ojciec Święty Franciszek. Dzień rozpoczął się jak zawsze wcześnie – patrole HOPR i służba porządkowa od świtu zapewniają  bezpieczeństwo pielgrzymom w całym mieście. Wcześnie wstali także kapelani ZHR, pełniący posługę kapłańską podczas jutrzni, spowiedzi i mszy świętej. ›› Czytaj dalej…

Drugi dzień zlotu ZHR na ŚDM – Otwarcie Światowych Dni Młodzieży

Drugi dzień zlotu (26 lipca 2016)  rozpoczął się w wyjątkowy sposób. Druhny Maria i Weronika Stawińskie oraz druhowie: Mateusz Petryszyn, Maksymilian Wesołowski, Tomasz Staszewski i Piotr Stawiński podjęli się zrealizowania nietypowego harcu. Pomysł hm. Krzysztofa Wójtowicza i hm. Michała Sternickiego polegał na zejściu pod wodę na głębokość 8m i złożeniu plakietki zlotowej przy tablicy Jana Pawła II znajdującej się w zalewie Zakrzówek. ›› Czytaj dalej…

Apel i ognisko rozpoczynające zlot ZHR na ŚDM

25 lipca harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uroczystym apelem rozpoczęli zlot ZHR na Światowych Dniach Młodzieży. Obozowisko na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszkuje ponad 1500 harcerzy rożnych narodowości. Oprócz członków ZHR zamieszkują je przedstawiciele Stowarzyszenia Harcerskiego, ZHP na Litwie,  Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz ZHP działającego poza granicami Kraju. W czasie najbliższych dni podejmą oni służbę jako patrole porządkowe oraz – w większości – ratownicy Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  To do nich komendant zlotu hm. Krzysztof Wójtowicz skierował słowa rozkazu otwierającego zlot : „Wam powierzono bezpieczeństwo miliona pielgrzymów ze wszystkich stron świata”. Ratownicy HOPR już od rana zabezpieczali Błonia czy Rynek Główny patrolując najważniejsze miejsca na mapie Krakowa. ›› Czytaj dalej…

Aktualności Regionalne

Pierwsi rozpoczęli wakacje

23 czerwca nasza reprezentacja szczepu wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Marynarki Wojennej RP.  Po uroczystym wręczeniu świadectw, Zastęp Zastępowych z V Świnoujskiej Drużyny Harcerzy „Patria” im. Powstańczej Poczty Polowej udał się na marinę Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Świnoujściu na wakacyjny rejs.

›› Czytaj dalej…